AVIA Масла

В AVIA предлагаме богата продуктова гама от масла

На бензиностанция АВИА Владая ще намерите най-търсеното и продавано AVIA LL 5W-30
 синтетично масло за високо натоварване и удължен пробег, специално предназначено за бензинови и дизелови двигатели на марките Mercedes-Benz, VW и BMW. Намалява разхода на гориво. Много добра почистваща дейност, както и изключителна корозионна защита и износоустойчивост. Благодарение на способността за редуциране на отлагане на твърди частици в ауспуховата система се удължава нейния живот.
Синтетично масло за високо натоварване и удължен пробег, специално предназначено за бензинови и дизелови двигатели на марките Mercedes-Benz, VW и BMW. Намалява разхода на гориво. Много добра почистваща дейност, както и изключителна корозионна защита и износоустойчивост. Благодарение на способността за редуциране на отлагане на твърди частици в ауспуховата система се удължава нейния живот.
Висококачествени моторни масла AVIA:


AVIA LL 5W-30

Синтетично масло за високо натоварване и удължен пробег, специално предназначено за бензинови и дизелови двигатели на марките Mercedes-Benz, VW и BMW. Намалява разхода на гориво. Много добра почистваща дейност, както и изключителна корозионна защита и износоустойчивост. Благодарение на способността за редуциране на отлагане на твърди частици в ауспуховата система се удължава нейния живот.
Употребата на продукта  трябва да се съобрази с изискванията на съответния тип двигател!
Н412 Вреден с дългосрочно въздействие върху водни организми.
Р273 Не се допуска замърсяване на природата.
Р501 Съдържанието и опаковката да се изхвърлят на предназначените места.


AVIA GO 5W-30

Синтетично масло за високо натоварване. Подходящо за удължен пробег. Оптимално за висок и нискотемпературен вискозитет. Защитава системата за изпускане на изгорели газове. Предназначено за всички дизелови и бензинови автомобили на следните производители: GM,OPEL, Vauxhall и Chevrolet, за които се изисква тип моторно масло GM 2, както и Opel/GM-спецификации GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025. ОЕМ-стандарт, подходящо за VW-, Mercedes-Benz- и BMW-двигатели.
Употребата на продукта  трябва да се съобрази с изискванията на съответния тип двигател!
*EUH210 Инструкция за безопасност се предоставя при запитване.


AVIA Synth 5W-40

Универсално моторно масло за дизелови и бензинови двигатели, изпълняващ ОЕМ изискванията. Предназначено за високо натоварване и облекчаващо работата на двигателя.  Гарантира студен старт, бързо смазване на двигателя и осигурява високоефективна защита посредством образуването на защитен филм. Модерни адитиви предотвратяват образуването на утайки и гарантира корозионна устойчивост.
Употребата на продукта  трябва да се съобрази с изискванията на съответния тип двигател!
Н319 Предизвиква сериозно дразнение на очите. Р101 препоръчителен лекарски съвет, да се запази опаковката. Р102 да не попада в обсега на деца. Р280 използване на предпазни средства. Р305+Р351+Р338 при контакт с очи, очите да се изплакнат с вода. Р337+Р313 при раздразнение на очите да се потърси лекарска помощ. EUH210 Инструкция за безопасност се предоставя при запитване.


AVIA TURBO CFE 10W-40

Универсално моторно масло за целогодишна употреба при силно натоварени бензинови и дизелови двигатели. Специална формула облекчаваща работата на леки и лекотоварни автомобили. Осигурява безпроблемен студен старт и бързо омасляване на всички части на двигателя. Намалява износването на двигателя. Специални съставки поддържащи двигателя чист и защитаващи го от корозия.
Употребата на продукта  трябва да се съобрази с изискванията на съответния тип двигател!
EUH210 Инструкция за безопасност се предоставя при запитване.