Kомпенсация от 25 ст. за литър гориво


Важна новина и условия за получаването на компенсацията от 25ст. за
литър гориво на бензоностанции AVIA Владая и AVIA Хемус 45км

1.      Важи само за физически лица
2.      Няма ограничение в количеството гориво и броя на зарежданията
МПС с право на компенсация са леки автомобили – (само категорията М1);
  мотопеди, мотоциклети (всички двуколесни или триколесни от категория L)
3.      Видове горива:
- АVIA Diesel (дизелово гориво),
- AVIA 95H (бензин А95),
- LPG (пропан-бутан),
- CNG (природен газ/метан)


ВАЖНО!
*НЕ се допуска пълнене в туби или каквото и да било друго освен
резервоара на автомобила!
Всеки клиент желаещ да ползва субсидиране с 25 стотинки на всеки литър
трябва да представи талон на МПС и да отговаря на по-горе описаните
условия.

Изключения
Собствеността на МПС трябва да бъде на физическо лице. На теория има
вероятност да бъде на фирма с ползвател физическо лице -  тогава пак има
право на отстъпка. Това са лизингови автомобили, а обикновено лизинга е
на фирма.


РАЗШИРЕН ФИСКАЛЕН БОН:
В разширения фискален бон вместо име и адрес на получателя се посочва
„Получател на компенсация за гориво по ЗДБРБ“, а вместо идентификационен
номер на получателя се посочва „0000000025“. Вписва се регистрационния
номер на моторното превозно средство.

ВАЖНО!
В този разширен фискален бон не се отразяват продажби на моторни горива,
за които не се предоставят компенсации.

Физическо лице - получател по компенсацията няма право на приспадане на
данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност за начислен
данък върху добавената стойност, посочен в издадени фактури, за които е
ползвал компенсация, и разходът, отчетен по тези фактури, не се признава
за данъчни цели.